Trong một giờ giảng về sinh vật, cô giáo chỉ Bi và hỏi:

– Em hãy nói cho cô biết chúa tể trong các loài thú!

– Thưa cô, ông Giám đốc Sở thú ạ!

Bảo Huân

Cẩm Tú (FL, sưu tầm)