Khách đến nhà, thấy bạn mình đang tất bật lau nhà, rửa chén, thay tã:

– Vợ mầy đâu?

– Đang chơi game. Bọn tao chia nhau rồi. Tao làm những việc nhỏ: đổ rác, chăm con… cổ  lo việc lớn.

– Việc gì?

– Ai sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ tới, tình hình biến đổi khí hậu ra sao, bảo vệ môi trường thế nào ….

Khánh Trần (Georgia, st)