Một con chuột bị con mèo rượt chạy chí chết, nấp trong hang. Một giờ sau, chuột không còn nghe âm thanh rù rù của con mèo nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng một con gà trống gáy. Biết nguy hiểm đã qua, chuột nhảy ra ngoài.

Hóa ra con mèo vẫn còn ở miệng hang. Nó vồ con chuột, rồi quay sang con mèo con:

– Con thấy cái lợi của việc biết hai thứ tiếng chưa?

ho pham nhu ngoc (email)