– Tối qua tao đi làm về, có thằng cướp gí dao vô cổ tao, nó nói “Mầy muốn MẠNG SỐNG thì đưa hết TIỀN BẠC cho tao…

– Ghê vậy! Rồi sao…

– Tao nói, tao có vợ rồi, TIỀN BẠC hay MẠNG SỐNG, tao đều không giữ.

Bảo Huân

Hải Đăng (Garland, TX – dịch)