Phóng viên phỏng vấn lực sĩ Usain Bolt, người chạy nhanh nhất thế giới:

– Tại sao anh đạt được tốc độ kinh khiếp như vậy?

– Huấn luyện viên khuyên tôi luôn tưởng tượng người phía sau là vợ tôi!

Bão Huân

Tư Bạc Liêu (xào)