Đứa bé ngồi trong lòng ông Ngoại, ngắm ông một hồi rồi hỏi:

– Thượng đế tạo ra ông phải không?

– Đúng rồi, cháu.

– Thượng đế cũng tạo ra con hả ông?

– Đúng vậy, cháu

Nó nhìn ông và mình trong gương rồi nói:

– Thượng đế bây giờ khéo tay hơn hồi trước, ông hén?

Bảo Huân

nguyễn ngọc (Orlando – Sưu tầm)