Hai ông bạn gặp nhau, ông kia hỏi:

– Đố mầy “Con gì ăn lắm, nói nhiều

Mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền”.

Lúc đó bà vợ bước ra, ông kia gãi đầu:

– Làm gì có con đó !

Bảo Huân

Thái Ngọc Ban (Arlington-USA)