Làn sóng dịch Covid-19 thứ nhì đang tái phát tại Việt Nam đã làm người dân lo lắng. Giới chính quyền lại càng lo lắng hơn vì e rằng dịch bịnh sẽ buộc người dân ở nhà nhiều và làm… gia tăng dân số. Chi Cục Dân Số tại tỉnh Quảng Nam đã làm văn bản gởi lên cấp trên để xin… bao cao su ngừa thai với lý do chăm lo cho dân và hộ nghèo. Quá đúng, dân nghèo đóng phim nghèo hoài sẽ càng nghèo hơn, cấp mỗi gia đình vài lố bao cao su để phát triển kinh tế. Lo cho dân đến thế là cùng.