Lauras Matiusovas tại Anh vừa có một kỳ nghỉ phép 10 ngày thú vị trong mùa lễ vừa qua. Lauras bị án tù 4 năm nhưng không biết hệ thống hay do người bị sai sót mà chỉ ở có 4 ngày đã được trả tự do. Không tin mình được ân xá quá nhanh như vậy nên Lauras còn kiểm tra cả với các cai tù và được cho biết là mọi chuyện ổn thỏa. Vậy là Lauras có 10 ngày tung tăng ăn lễ cùng bạn bè