“Mì tô rồi đến mì ly, lại thêm mì gói thế thì… chia tay”. Đó là chuyện tình của cặp vợ chồng không được nêu tên bên Ấn Độ. Quan toà ML Raghunath đặt tên vụ ly hôn này là “vụ án mì Maggi” (Maggi case) vì người chồng nộp đơn ly dị chỉ vì từ ngày lấy nhau, vợ anh chỉ cho ăn mì Maggi 3 món mỗi ngày cho đến nay. Không hiểu sao lấy vợ đâm ra khó tính vậy, chứ trước kia thì ngày nào cũng mì gói đó thôi!