“Thưa bà tiên, tôi xin xác nhận em Lena đã bị thất lạc một cái răng trên phi cơ, xin bà tiên cứu xét”. Có lẽ đó là những gì phi công Josh Duchow của hãng United Airlines đã viết và đưa cho em Lena. Bé Lena 6 tuổi đi du lịch Châu Âu về thì phát hiện mình bị… rụng mất cái răng khôn đâu đó trên phi cơ. Vậy là cả nhà nháo nhào đi kiếm, rốt cuộc phi công phải viết xác nhận gởi tiên bà thì cô bé mới đồng ý rời phi cơ.