Cặp Amy Simonson và Dan Stuglik tại Michigan đã dự tính lễ cưới của mình vào tháng Tư năm nay từ nhiều tháng trước. Thế rồi đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm thay đổi kế hoạch dự tính dù cả hai vẫn tiếp tục thực hiện lễ cưới của mình tại một Thánh đường. Vì số người tham dự sẽ không đủ con số 150 khách như thiệp mời do lịnh cấm tụ tập cũng như nhiều người lo lắng vấn đề an toàn nơi đám đông. Không muốn cô dâu buồn vì ít khách, chú rể Dan đã đặt khoảng 100 hình nộm làm bằng bìa cạc-tông để sắp đầy các hàng ghế cho thấy… đông khách. Quả là một chú rể tuyệt vời.