Lillian Ip bên Úc lái xe lạc đường và bị lún bùn, lạc trong rừng đến bốn, năm ngày. Trên xe có vài gói chip và kẹo nhưng không có nước, chỉ có chai rượu đỏ cô mua làm quà cho mẹ, mà Lillian lại không biết uống rượu. Nhưng nhờ có chai rượu mà Lillian đã cầm cự được cho đến khi cảnh sát tìm được cô. Hóa ra, uống rượu cũng có lợi. Có thể sau khi biết tin này, nhiều người sẽ tập…. uống rượu.