Hà Nội xưa kia có 36 phố phường, sau này có thêm hàng chục phố (tào lao) khác giữa Hà thành văn vật một thời, nhưng nay đã thành… ôn vật. Như kiểu “phố cà phê đường tàu” tại Phùng Hưng vậy. Tại đây có vài chục quán cà phê nằm san sát nhau, chỉ cách đường rầy xe lửa hơn mét, ngồi duỗi thẳng chân cũng dám bị tàu cán lên chân. Thế nhưng phố này thu hút đông đúc thanh niên và du khách vì… lạ và có cảm giác mạnh. Khách bộ hành không ớn mà các lái tàu ớn vì khi ngang phố này cứ hú còi, chạy chậm để… né du khách.