Để ngăn ngừa dịch bịnh Corona, công an Nghệ An cùng một số nơi khác đã ra thông cáo tạm “hạn chế” kiểm tra nồng độ rượu của người chạy xe vì lo sợ công an sẽ bị nhiễm corona (bỏ mụ nội). Cộng thêm chỉ có một máy, một que cứ… đút miệng người này sang người khác, nó hổng nhiễm corona thì cũng lây lan đủ thứ bịnh khác. Tất nhiên người dân có vui vẻ hơn vì không bị công an đứng đừng vòi vĩnh bởi họ ngán mấy con vi-rút ký sinh công an còn hơn cả vi-rút corona.