Kimberly Dawn Maxwell tại Kentucky ngang nhiên ghé ngồi vào bàn 3 cha con đang picnic tại một công viên thành phố. Coi mòi bà ta bất bình thường nên cả ba cha con đứng dậy dọn đồ đi thì Kimberly chạy theo ôm đứa con trai 5 tuổi quăng xuống hồ. May là mọi người cứu lên kịp. Khi cảnh sát đến thì Kimberly… nhảy xuống hồ và bảo rằng đó là “hải phận quốc tế” nên không cảnh sát nào bắt bà được. Cảnh sát cũng cứ bắt, đưa vào bịnh viện.