Bắc Hàn là quốc gia duy nhất thế giới không biết tình hình dịch Covid ra sao vì virus vào đây chắc cũng sợ ở tù. Chỉ biết Bắc Hàn kiểm soát rất nghiêm ngặt, không cho xe qua lại biên giới, kể cả với đàn anh Nga, Tàu. Nhà ngoại giao Vladislav Sorokin của tòa đại sứ Nga tại Bắc Hàn mãn hạn về nước phải đi xe điện, xe bus hết 34 tiếng để về gần biên giới Nga. Sau đó cả gia đình có con nhỏ phải đi bộ và đẩy xe hành lý thêm… nửa tiếng để về đến biên giới Nga. Tình anh em hữu nghị gì mà chơi kỳ.