Không hiểu Ryan State có ảnh hưởng và lấy niềm “cảm hứng” từ năm con Chuột của ta không mà đã dùng chuột để “mở hàng” năm mới khá… xui. Ryan mướn khách sạn tại Salt Lake City và trước ngày trả phòng đã thả một chú chuột nhắt ra phòng để có cớ “hỏi tội” khách sạn và đòi ở chùa. Chuyện vỡ lở, Ryan cũng được ở miễn phí nhưng chỗ có lính gác. Năm Tý nhưng chắc sao Kế Đô, hạn lớn nên xui vậy thôi.