Tuổi già thì ai mà không bịnh. Bà Debbie Virgilio tại Massachusetts cũng không là ngoại lệ. Cứ dăm bữa nửa tháng bà lại gọi cấp cứu. Nhân viên sở cứu hỏa và cấp cứu quen mặt, quen tên bà, cứ thấy cú gọi 911 vào giờ đó là đoán sẽ khăn gói đến nhà bà Debbie. Tuy nhiên, bà quyết định cũng không làm phiền họ quá nhiều, nên âm thầm qua đời tuần qua, để lại di chúc món tiền 525,000 đô la cho Sở Cứu Hỏa địa phương.