Một phụ nữ tại Missouri chỉ được nêu danh là M.O đã đòi hãng bảo hiểm GEICO bồi thường vì cô quan hệ tình dục rồi lây bịnh lậu trong xe của một người đàn ông có bảo hiểm với GEICO. Ra tòa hòa giải, tòa này kết luận người đàn ông đã không tiết lộ mình bị bịnh nên GEICO phải có trách nhiệm bồi thường. GEICO kháng án nhưng ba quan tòa tòa kháng án đều đồng ý giữ nguyên mức bồi thường. Luật gì mà ngộ vậy không biết.