Lantz Kurtz tại Florida đột nhập vào một cây xăng và lấy trộm nhiều thứ. Xui xẻo là Lantz để quên thẻ tín dụng của mình trong tiệm nên cảnh sát dò ra phát một. Lantz bảo anh để thẻ lại để “thanh toán” những thứ đã….mua. Tử tế vậy không biết Lantz có được “khen thưởng” gì không?