Trong cơn dịch bịnh hiện nay, các lễ hội, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí cho đến các hội nghị thường niên tạm thời hoãn hay hủy là chuyện nên làm và không lấy gì ngạc nhiên nhằm tránh lây lan chỗ đông người. Nhưng một hội nghị của Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại (CFR) nhóm họp về coronavirus chuẩn bị khai mạc tại New York trong tháng này cũng đã bị huỷ vì… coronavirus thì xem ra tình hình đã rất… bịnh tình. Hy vọng các cuộc họp bàn về việc phòng chống coronavirus của giới chức y tế và chính phủ sẽ không bị hủy vì coronavirus như vậy.