Không biết đã nhiều lần đi phi cơ hay không mà chàng Antonio Murdock và cô Brianna Greco cứ bồn chồn, đứng lên ngồi xuống khi chuyến của hãng Delta chuẩn bị rời cổng để đi ra phi đạo. Bồn chồn quá nên cả hai mở tung cửa thoát hiểm, kích hoạt phao hơi trượt khẩn cấp để tuột xuống phi đạo. Cả hai an toàn, hành khách an toàn và chỉ có bản án dành cho cả hai thì có vẻ… không được an toàn mấy.