Mỗi người có một mục đích và hành trình đời sống khác nhau, chỉ dăm người không bày tỏ cho đến khi… có vợ. Như một người đàn ông không được nêu tên tại Ý, sau khi cãi nhau và giận vợ, ông bước ra khỏi nhà và cắm đầu mà đi với hành trình vô định, vô phương. Không mang ý định và không cần biết sẽ đi đâu, ông đi bộ và đi xa đến hơn 400 cây số khi cảnh sát tìm được ông nhờ người vợ cớ ông bị mất tích. Vậy là phải chịu lên xe cảnh sát để trở về mái nhà xưa. Cuối năm rồi mà đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt vậy chẳng biết.