Những ngày đầu năm mới, thay vì vào nhà thờ cầu nguyện thì Carlos Alonso tại Monterrey bên Mexico lại vào nhà thờ ăn trộm. Lệ mệ khiêng tượng Thánh Micae ra ngoài thì bị vấp té và bị mũi gươm của Thánh Micae… đâm vào cổ. Dám giỡn mặt thánh thần hả? Bởi Thánh Micae, tức St. Michael the Archangel là Tổng Lãnh Thiên Thần từng lãnh đạo các thiên thần chống lại Lucifer theo trong Cựu ước.