Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay… bà chằn. Thơ tân thời viết vậy. Chắc muốn nói đến cô Christie Louise Jones tại North Carolina vì ghen giận mà đem xăng đến nhà bạn trai cũ để đốt nhà. Rất may là chủ nhà phát hiện kịp, nhà không hề hấn gì. Và chủ nhà cũng không biết người phụ nữ này hay lý do tại sao có người muốn đốt nhà mình. Té ra cô đốt lộn vì nhà bạn trai cũ cũng ở trong cùng khu. Giận nên mờ mắt, đốt lộn tí.