Jonathan George tại Ohio vừa đấu súng với chú chó Lula của mình,  kết quả là người… thắng chó. Jonathan bảo kêu Lula mang súng cho mình nhưng vì lý do gì đó mà Lula bóp (nhầm) cò súng về anh nên giận quá, Jonathan đã chụp súng bắn lại, làm Lula bị thương. Nghe chuyện (hoang đường) nên cảnh sát cho thử nồng độ rượu thì nó… quá cỡ thợ mộc. Jonathan đã bị bắt về tội độc ác với thú vật.

Bảo Huân