Helen Rosenthal là một dân biểu tận tụy tại New York, đôi khi vừa lái xe vừa tham dự các cuộc họp thành phố. Đưa ra các chương trình an toàn giao thông, làm đường chạy xe đạp và sử dụng các camera giám sát… nhưng theo hồ sơ lưu thông từ năm 2013 thì xe của Helen đã bị 62 giấy phạt giao thông, bao gồm ba giấy phạt chạy quá tốc độ trong khu vực trường học. Tận tụy cả trong việc vi phạm luật giao thông đến vậy là cùng.