Các cô dâu chú rể thường bày trò vui cho khách, muốn có những trò thật đặc biệt hay nhớ đời theo cách của mình. Cách của cô dâu Danya Svoboda thì có phần hơi… quá vui. Danya cùng với người phục vụ tiệc đã trộn cần sa vào các phần ăn cho thực khách thêm phần phấn khích, đến độ có người được chở vào cấp cứu. Cuộc vui có lẽ sẽ giảm vào Tháng Sáu này, khi các kẻ bày trò ra hầu tòa.