Nhiều cặp đã từng làm lễ cưới ở nhà kho, tiệm fastfood, sân vườn sau nhà… nhưng một cặp bạn trẻ biết quan tâm đến cha mình quả cũng đáng khen. Đôi bạn trung học là Michael và Aaliyah Thompson tại Texas yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Mọi việc đã chuẩn bị và lên kế hoạch thì ba Michael chuyển bịnh phải vào cấp cứu để giải phẫu. Không muốn hủy lễ cưới và lại muốn có cha mình tham dự nên cả hai đồng ý làm lễ ngay phòng bịnh viện có hai gia đình cùng các bác sĩ, y tá tham dự. Michael bảo rằng lễ cưới (đặc biệt) như vậy chỉ làm hôn nhân thông cảm và bền vững hơn.