Chuyện cỡi ngựa (không xem hoa) không chỉ tại Montana bên trên mà cả ở bên Đức. Stephanie Kirchner là một nông dân tân thời, thường lái xe Toyota SUV từ nhà ra ruộng hay đến các kho chứa nông sản hay trong di chuyển hàng ngày. Kể từ khi chiến tranh tại Ukraine xảy ra và xăng lên giá như hỏa tiễn,  Stephanie cỡi ngựa hay đánh xe ngựa đi làm. Có hơi lâu tí nhưng tiết kiệm tiền xăng, lại chẳng gây ô nhiễm không khí, dù đường sá thỉnh thoảng cũng bị… ô nhiễm vài bãi.