Bắc Hàn đang tiến hành một cuộc chiến tranh dơ dáy đúng nghĩa với Nam Hàn. Trong tuần qua, Bắc Hàn liên tục thả hàng ngàn khinh khí cầu kéo theo hàng ngàn bao rác chứa đầy tàn thuốc lá, giày cũ, phân… Nam Hàn phản đối cuộc tấn công dơ dáy này, còn phía Bắc Hàn bảo họ đang thực hiện quyền “tự do ngôn luận”.