Không phải ai ra hầu tòa cũng xanh như tàu lá chuối, khúm núm rụt rè so với thái độ hung dữ thường ngày. Như tại một phiên tòa tại thành phố Albany bên New York, một bị cáo đã tự quay phim khi đang bị thẩm vấn. Quan tòa yêu cầu ngừng quay phim để xử tiếp thì một phụ nữ tham dự là “phe” của anh ta đã thả ra sàn tòa hàng trăm… con gián đã mang theo trong bịch ny lông, buộc tòa phải hoãn lại để diệt trùng. Quả “đàn bà dễ có mấy tay”.