Không phải chỉ có Việt Nam mới xem con cóc là cậu ông trời mà cả bên Ấn Độ cũng vậy. Ấn Độ cũng chịu nắng rát và hạn hán, vậy là dân tại làng Gorakhpur đã tổ chức một đám cưới cho cóc vì họ tin rằng đám cưới của cóc sẽ mang mưa tới. Hàng trăm người đã dự đám cưới của đôi uyên ương cóc này và ngay ngày hôm sau trời đã đổ mưa thật.