Xứ sở của súng ống, cao-bồi ở đâu cũng có sẵn và có đủ. Một người đàn ông tại Yakima của tiểu bang Washington vì giận… cái tủ lạnh mà xách súng xả nguyên băng vào chân tủ lạnh. Khi cảnh sát đến thì chàng ta bảo rằng vì tình nghi có kẻ trộm dưới tầng hầm nên “tình cờ” lượm được khẩu súng và đã nổ súng. Tuy nhiên nhà chàng ta lại không có tầng hầm và súng thì sở hữu bất hợp pháp. Giận cái tủ lạnh mà còn vậy huống hồ giận ai đó.