Trong năm 2024 này, luật ở tiểu bang California cấm cảnh sát không được đăng hình ảnh những tội phạm không liên quan đến bạo lực hay có vũ trang, luật mới này buộc cảnh sát nảy ra sáng kiến dùng các tranh hoạt họa, nhân vật phim ảnh hay khối Lego để che mặt những kẻ phạm tội khi đăng lên mạng xã hội. Nhưng hãng đồ chơi Lego càu nhàu với cảnh sát không được dùng hình ảnh Lego của họ vì … vi phạm bản quyền. Chưa biết cảnh sát Cali sẽ làm thế nào, giá như trong Sở Cảnh Sát có người biết vẽ biếm như họa sĩ Bảo Huân của Trẻ thì hay biết mấy!