Cụ bà Colette Ferry bên Pháp khá ngạc nhiên khi có hai cảnh sát gõ cửa và thông báo là họ đến vì than phiền của hàng xóm . Đã ngoài 90 và sống lặng lẽ một mình, cụ Colette rất ngạc nhiên. Té ra là hàng xóm than phiền vì có … ễnh ương sau vườn bà kêu quá to.