Phép vua thua lệ thành phố, đừng tưởng ở Mỹ là tự do quá đáng, muốn mang quần áo gì cũng được. Cứ lấy thành phố Opa-Locka tại Florida làm ví dụ. Từ 13 năm qua, luật thành phố ghi rằng, “mang quần xệ lưng là phạm luật hình” và các biểu ngữ, pa-nô cũng đặt quanh thành phố để cảnh báo cho du khách. Mới đây sau sự “tranh đấu” của giới trẻ, các nghị viên thành phố mới thông qua việc bãi bỏ luật này, cho phép mang xệ… tới mông luôn. Quả là một cuộc… cách mạng (quần).