Ngày April Fool, tức ngày Cá Tháng Tư trở nên ngày thu hút không chỉ nhiều người mà cả các hãng đưa những tin giả vui vui, nho nhỏ vô hại nào đó hoặc chỉ mua vui hay quảng cáo thương hiệu của mình. Nhưng có những người chơi đến cá… mập. Như vụ bà Arnthia Willis tại Kansas. Bà gọi cho con gái bảo rằng bà đã bị… bắn, làm con gái kinh hoảng gọi cho 911. Cảnh sát và cấp cứu đến thì bà đang nhẩn nha đi dạo. Rồi bị ghép tội lạm dụng dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp công cộng. Chuyện bị phạt không phải cá tháng Tư.