Chuyện dịch Covid không chỉ làm xáo trộn chuyện vui chơi giải trí của người dân khắp thế giới mà đến… cá cũng buồn. Đó là chú cá Grouper quý hiếm, dài cả mét tại trung tâm Thủy Dương Học Helsinki bên Phần Lan. Khi trung tâm đóng cửa không đón khách vào thăm và xem cá, chú cá này có vẻ buồn nên mỗi ngày các nhân viên tại đây phải mang cơm trưa thay phiên đến cạnh hồ cho cá… vui. Mới tuần trước trung tâm còn tổ chức sinh nhật thứ 16 cho chú cá này nữa. Được lo vậy thì có gì buồn?