Người ta chỉ biết đến nước giải khát “Bò Húc” (RedBull) của Thái Lan hay pho-mai Bò Cười (Laughing Cow) của Pháp thì nay biết đến Bò… Say của Ấn Độ. Số là một viên thú y được gọi đến một nông trại nuôi bò để khám cho một số bò bị sùi bọt mép, có triệu chứng bất thường. Tình nghi bò bị “đầu độc” nên ông đã báo nhà chức trách. Té ra một số nhân viên buôn rượu lậu nên đã giấu rượu trong các máng cỏ, chẳng may bị bể, làm lũ bò được một dịp say bí tỉ.