Trong cơn đại dịch, một số hãng hàng không đã phải đậu phi cơ của mình ngoài các cánh đồng hay sa mạc vì các phi trường không đủ chỗ cho tất cả các phi cơ. Mọi chuyện bình thường cho đến gần đây, khi tái hoạt động thì người ta mới phát hiện ra là một vài phi cơ có… rắn và bò cạp chui vào. Vậy là phải thêm thủ tục rà xét, xịt thuốc ngăn ngừa loại bò sát muốn bay này.