Như chúng tôi đã loan báo, mới đây quy định về Gánh Nặng Xã Hội của hành pháp cũ đã bị hủy bỏ. Mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 và đơn Chuyển diện cư trú I-485 cũ đã được sửa đổi dựa theo những quy định về gánh nặng xã hội ban bố năm 1999. Những mẫu đơn sửa đổi hiện đã có trên trang web của Sở Di trú (USCIS).

Vào hoặc sau ngày 19 tháng 4 năm 2021, quý vị phải sử dụng mẫu đơn với phiên bản ngày 10 tháng 3 năm 2021. Nếu không, việc sử dụng các đơn cũ sẽ bị tự động từ chối.

Những đơn sửa đổi phải được sử dụng vào ngày hoặc sau ngày 19 tháng 4 là:

  • I-485, I-485 bổ túc A * J cho các đương đơn xin thẻ xanh.
  • I-864, I-864A, I-864W * EZ liên quan bảo trợ tài chánh.
  • Ðơn I-129 cho người lao động không định cư.
  • I-539 * I-539A để thay đổi / gia hạn tình trạng cư trú tạm thời.

Gánh nặng xã hội bây giờ có nghĩa là gì, sau khi ông Trump rời nhiệm sở? Quy định này thực hiện theo nội dung ban bố từ năm 1999, vì vậy hiện nay các phúc lợi liên quan đến gánh nặng xã hội chỉ bao gồm trợ cấp an sinh xã hội (SSI), chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho gia đình khó khăn (TANF), các chương trình “Trợ Giúp Tổng Quát” (General Assistance) và các chương trình (bao gồm cả Medicaid) hỗ trợ những người được chăm sóc dài hạn, như trong các viện dưỡng lão hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Xem thêm:   Tổng Thống Biden sẽ tăng giới hạn người tỵ nạn lên 125,000 vào tháng 10-2021

Giờ đây, những thứ “Không bao gồm” trong quy định gánh nặng xã hội là: Tem phiếu Thực phẩm (Foodstamp); Trợ giúp nhà ở của chương trình Section 8; hỗ trợ nhà ở công cộng và Trợ giúp Y tế (Medicaid) do liên bang tài trợ.

Người di dân có thể tiếp tục sử dụng các chương trình mà họ đủ điều kiện tham gia mà không sợ bị ảnh hưởng đến đơn xin thẻ xanh. Bao gồm hỗ trợ y tế khẩn cấp; chương trình bữa trưa học đường quốc gia; chương trình dinh dưỡng bổ sung đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em; chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em; hỗ trợ việc chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi; sinh viên được chính phủ trợ cấp và các khoản vay thế chấp; hỗ trợ năng lượng, tạo kho thực phẩm cho những người thiếu thốn; nơi trú ẩn cho người vô gia cư, và chương trình nhà trẻ (Head Start).

Tổng thống Biden đã nói rất rõ là những người bảo lãnh tài chánh và những người phụ hỗ trợ tài chánh sẽ không chịu trách nhiệm về tài chánh nếu những người di dân mới nhận được các phúc lợi công cộng mà họ không được hưởng. Và, Sở Di trú (USCIS) sẽ KHÔNG thu thập dấu vân tay và nhân dạng của người bảo lãnh tài chánh.

Tất cả những thứ mà hành pháp cũ tạo nên đều không còn nữa. Ðiều đó có nghĩa là Ðơn I-944 Tuyên bố về mức độ tự túc để chuyển diện cư trú và Bảng câu hỏi về gánh nặng xã hội DS-5540 để xin chiếu khán (visa) di dân đều bị hủy bỏ. Và, bây giờ Sở di trú (USCIS) không thể từ chối đơn xin thẻ xanh chỉ vì họ nghĩ rằng, có thể người nộp đơn sẽ sử dụng một lợi ích công cộng nào đó trong tương lai.

Xem thêm:   Tiến trình duyệt xét ngân sách di trú là một “cuộc chiến gian nan”

Quy định phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế hoặc khả năng có được bảo hiểm y tế khi định cư ở Hoa Kỳ cũng được hủy bỏ.

Những người bảo trợ tài chính không còn ngại giúp đỡ những người di dân theo diện đoàn tụ gia đình.

LMH