Trong những chủ đề trước, chúng ta đã biết những tác động hành pháp quan trọng mà ông Biden ban hành ngay sau khi ông nhậm chức, chẳng hạn như hủy bỏ lệnh cấm đi lại của người Hồi giáo và tiếp tục chương trình DACA và làm cho nó mạnh hơn.

Tổng thống Biden sẽ sớm gửi dự luật cải tổ di trú lên Quốc hội. Luật này, được gọi là “Ðạo Luật Công Dân Hoa Kỳ Năm 2021” sẽ:

– Giải quyết nhanh chóng sự tồn đọng hồ sơ cấp chiếu khán làm việc bằng cách không tính các thành viên trong gia đình, thu hồi những chiếu khán chưa sử dụng, giảm thời gian chờ đợi lâu và loại bỏ giới hạn chiếu khán cho mỗi quốc gia.

– Giúp sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Hoa Kỳ có bằng cấp cao liên quan đến các chương trình khoa học (STEM) dễ dàng ở lại Hoa Kỳ hơn.

– Tạo ra một lộ trình để trở thành công dân cho những người nhập cư bất hợp pháp, cho phép họ đăng ký tình trạng pháp lý tạm thời và xin thẻ xanh sau năm năm nếu họ vượt qua các cuộc kiểm tra lý lịch hình sự và an ninh quốc gia và nộp thuế.

Những người có chương trình DACA và những di dân làm nghề nông nếu đáp ứng các yêu cầu cụ thể sẽ đủ điều kiện nhận thẻ xanh ngay lập tức. Sau ba năm, tất cả những người có thẻ xanh vượt qua các cuộc kiểm tra bổ sung và chứng minh kiến ​​thức về tiếng Anh và về dân sự Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Luật mới được đề nghị này sẽ áp dụng cho những người nộp đơn hiện có mặt tại Hoa Kỳ vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Xem thêm:   Hỏi đáp đầu tư và làm việc tại Hoa Kỳ cho người Việt 2021-2022

Trong khi Tổng thống Biden dễ dàng hủy bỏ các tác động hành pháp của hành pháp cũ, thì việc thông qua dự luật cải tổ di trú toàn diện của Quốc hội sẽ khó hơn khi Thượng viện được kiểm soát theo tỷ lệ 50-50 bởi đảng Dân chủ và Cộng hòa. Ðể thông qua dự luật cải tổ, chính quyền Biden sẽ cần giành được sự ủng hộ của ít nhất 10 Thượng nghị sĩ Ðảng Cộng hòa.

Tác Động Hành Pháp cuối tháng Giêng

Một số lệnh hành pháp bổ sung dự kiến ​​sẽ được ban hành vào ngày 29 tháng 1.

Một lệnh sẽ là việc tạo ra các chiến lược để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc di dân từ Trung Mỹ.

Một lệnh khác sẽ thành lập một nhóm để giúp đoàn tụ các gia đình di dân bị ly tán. .

Tổng thống Biden cũng sẽ ký một lệnh xem xét lại ngay lập tức quy luật mới về gánh nặng xã hội và thi hành “những tác động khác để loại bỏ các rào cản và khôi phục lòng tin vào hệ thống di dân hợp pháp, bao gồm cả việc cải thiện tiến trình duyệt xét thi nhập tịch”.

Bảy ý tưởng cho

Tổng Thống Biden: Danh Sách Ước Muốn Di Trú

Ðây là danh sách các tác động được đề nghị bởi các chuyên gia về di trú. Trong danh sách này là tác động mà Tổng thống Biden có thể thực hiện bằng các tác động hành pháp mà không cần phải có sự tham gia của Quốc hội.

Xem thêm:   Xin lịch phỏng vấn tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ

Thẻ Xanh

  1. Ngừng việc tính người phụ thuộc (thành viên trong gia đình) như một phần của Giới hạn Chiếu khán Di dân. Một gia đình sẽ nhận được một chiếu khán thay vì tính mỗi người là một chiếu khán. Ðiều này sẽ làm tăng số lượng chiếu khán có sẵn lên gấp 3 hoặc 4 lần và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.
  2. Giải quyết việc tồn đọng chiếu khán di dân: Cho phép những người có đơn bảo lãnh được chấp thuận nhập cảnh, ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ với tư cách là người được tạm dung cho đến khi họ đủ điều kiện nộp đơn xin Thẻ Xanh.
  3. Ngừng việc tính quá tuổi những người con lớn tuổi: Hãy để họ tiếp tục đủ điều kiện miễn là đơn của họ được nộp trước khi họ đủ 21 tuổi.

Chiếu Khán Phi Di Dân

  1. Mở rộng chương trình OPT cho các Chuyên gia Khoa học Sức khỏe
  2. Gia hạn OPT cho sinh viên ngọai quốc tốt nghiệp đang chờ thẻ xanh

Tổng Quát

  1. Cho phép một Luật sư có mặt trong các cuộc Thanh tra của Sở di trú và Phỏng vấn Chiếu khán.
  2. Cấm Sở di trú USCIS thêm hoặc thay đổi các yêu cầu đối với Thường trú nhân khi họ phổ biến các mẫu đơn với phiên bản mới hoặc đưa ra những đơn mới.

Hỏi Đáp Di Trú

 

Hỏi: Liệu Tổng thống Biden có khôi phục phỏng vấn cấp visa tại các lãnh sự trước 31 tháng 3?

Xem thêm:   Xin lịch phỏng vấn tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ

Đáp:  Hiện TT Biden dự tính sẽ hủy bỏ sắc lệnh TT ngưng cấp visa của chính quyền trước,  trước ngày 31 tháng 3, 2021.  Việc này sẽ khôi phục các diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình.

Hỏi:  Chương trình đầu tư định cư có nằm trong quy trình cải tổ của Tổng thống Biden không?

Đáp: Có chứ, vì Hoa Kỳ cần cải tổ chương trình đầu tư EB-5 để hấp dẫn những nhà đầu tư trên thế giới đem sự thành công tài chánh đến đầu tư tại Hoa Kỳ, mở mang kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân:

Kế hoạch cải tổ EB-5 bao gồm:

– Giảm vốn đầu tư

– Gia tăng lượng chiếu khán từ 10,000 lên 30,000 hoặc nhiều hơn

– Cho phép trả tiền xét nhanh trong 120 ngày

– Cấp thẻ làm việc ngay sau khi hồ sơ chấp thuận (thẻ đỏ EAD)

– Tuổi của con cái được khóa lại kể từ ngày nộp đơn

LMH