Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu dòng người di dân vào Hoa Kỳ đã tăng lên trong khoảng một năm qua. Các hạn chế đi lại do đại dịch đã kết thúc và Lãnh sự quán và Sở di trú Hoa Kỳ đã bắt đầu thụ lý các hồ sơ tồn đọng.

Khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi, nhu cầu người làm trong các ngành phụ thuộc vào di dân như dịch vụ, khách sạn và chăm sóc trẻ em là rất lớn.

Lịch cấp chiếu khán di dân tháng 5-2023

Lịch cấp chiếu khán di dân và chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ tháng 5, 2023 có dấu hiệu gia tăng so với nhiều năm trước đây không thay đổi. Ðây là một tin vui cho cộng đồng người Việt nói riêng, vì sự chờ đợi nhiều năm qua đã quá mỏi mòn đối với người đứng đơn bảo lãnh tại Hoa Kỳ và người được bảo lãnh tại Việt Nam:

– F1: 15/12/2014

– F2A: 08/09/2020

– F2B: 22/09/2015

– F3: 08/12/2008

– F4: 08/04/2007

Lịch chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ:

– F1: 01/01/2017

– F2A: Hiệu lực

– F2B: 01/01/2017

– F3: 08/02/2010

– F4: 01/02/2008

Lựa chọn giới tính trên mẫu đơn di trú

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, Sở di trú Hoa Kỳ thông báo rằng họ đang sửa đổi Hướng dẫn Chính sách Sở di trú. Theo chính sách mới, khi đương đơn điền vào mẫu đơn của Sở di trú, họ có thể chọn hoặc là Nam hoặc là Nữ, bất kể giới tính khi sinh ra của họ là gì. Và họ có thể thay đổi lựa chọn giới tính trước đây của họ. Không có giấy tờ nào được yêu cầu để hỗ trợ cho việc lựa chọn giới tính bất kỳ.

Xem thêm:   Các công bố của Tổng thống Biden vào ngày 18 tháng 6. 2024

Và Sở di trú nói rằng họ hiểu là chỉ hai lựa chọn Nam và Nữ có thể không đủ. Vì vậy, trong tương lai, Sở di trú sẽ thêm vào một dấu lựa chọn “X” dành cho những đương đơn tự coi mình không là Nam hay là Nữ, nghĩa là không chỉ dị tính hoặc đồng tính. Một lần nữa, không cần giấy tờ nào để hỗ trợ hoặc thay đổi giới tính đã chọn.

Chính sách mới này có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho tất cả các trường hợp đã nộp hoặc đang chờ duyệt xét vào hoặc sau ngày 31 tháng 3 năm 2023.