Hơn 9 triệu thường trú nhân tại Hoa Kỳ có đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ nhưng nhiều người chưa muốn làm. Theo thông tin từ Sở Di Trú, vào ngày 1 tháng 4, chi phí thi nhập tịch sẽ tăng .

Lệ Phí thi quốc tịch Hoa Kỳ là bao nhiêu?

Khi nộp đơn xin nhập tịch N-400 cần đóng lệ phí là $640, nếu thêm lệ phí lấy dấu vân tay, được gọi là “sinh trắc học-biometrics” tất cả sẽ là $725. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, giá của cả hai dịch vụ sẽ là $760.

Ngoài ra, việc nộp đơn xin thi quốc tịch Hoa Kỳ không bảo đảm rằng Sở Di Trú sẽ chấp thuận và lệ phí sẽ không được hoàn lại.

Thời gian chờ đợi và dịch vụ khách hàng liệu có được cải thiện?

Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ kêu gọi việc tăng lệ phí nên được sử dụng để giúp giảm thời gian xét duyệt và hoàn thiện dịch vụ khách hàng của Sở Di Trú.

Mất bao lâu để thi quốc tịch Hoa Kỳ từ khi nộp đơn?

Sở Di Trú cho biết họ đã giảm thời gian chờ trung bình từ 10 tháng xuống còn 6 tháng, và thời gian chờ cũng khác nhau ở các tiểu bang.

Nhiều luật sư di trú khuyên mọi người nên nộp đơn thi quốc tịch càng sớm càng tốt. Luật di trú có thể thay đổi, đặc biệt khi có quá nhiều chính trị gia chống người di dân.

Xem thêm:   Mất tình trạng Thường Trú Nhân

NGÀY CÁ THÁNG TƯ

Ngày 1 tháng 4 được gọi là “Ngày Cá tháng Tư” vì rất nhiều người thích đùa vào ngày này. Năm nay, Sở Di Trú Hoa Kỳ không đùa về việc tăng lệ phí. Các loại lệ phí nộp đơn ở Sở Di Trú sau ngày 31 tháng 3 sẽ cao hơn.

Lấy ví dụ về trường hợp một người là sinh viên hoặc khách du lịch. Người đó gặp một công dân Hoa Kỳ. Họ yêu nhau và kết hôn. Đơn xin thẻ xanh cho vợ/chồng người nước ngoài sau ngày 31 tháng 3 là bao nhiêu?

– $675 cho lệ phí mới cho Đơn I-130 của vợ/chồng nộp qua đường bưu điện (tăng từ $535).

– $1,440 cho Đơn xin Điều chỉnh Tình Trạng (I-485) đã tăng hơn $200.

– $260 cho Giấy phép làm việc (I-765), không còn miễn phí khi kèm với I-485.

– $630 cho Đơn xin tái nhập cảnh (I-131), không còn miễn phí khi kèm với I-485.
Như vậy, $3,005 là tổng số lệ phí mới cho vợ/chồng nộp các loại đơn nêu trên, so với $1,760 trước ngày 1 tháng 4.
Nhiều khoản lệ phí khác Sở Di Trú sẽ tăng từ ngày 01 tháng 04.

LMH