Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, việc nhận con nuôi quốc tế từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã không còn giới hạn đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em trên 5 tuổi và trẻ em trong nhóm anh chị em ruột. Thời gian xác định làm con nuôi nước ngoài theo diện nhu cầu đặc biệt thường ngắn hơn so với những trẻ em khác.

Việt Nam là thành viên của Công ước về con nuôi La Hay (Hague), nên việc nhận con nuôi từ Việt Nam phải tuân các yêu cầu của Công ước.  Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về quá trình này:

  1. Chọn Nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi được Hoa Kỳ công nhận.
  2. Nộp đơn với Sở di trú USCIS để đáp ứng các điều kiện phù hợp cho việc nhận con nuôi ( Mẫu I-800A)
  3. Nộp đơn lên các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
  4. Nộp đơn với Sở di trú USCIS để trẻ em được tạm thời chuẩn nhận đủ điều kiện nhập cư đến Hoa Kỳ, được Công ước thừa nhận con nuôi ( Mẫu I-800) và Nhận sự Thỏa thuận của Hoa Kỳ để tiếp tục thủ tục nhận con nuôi (Ðiều 5/17 văn thư)
  5. Nhận Con nuôi tại Việt Nam
  6. Xin Thị thực Nhập cư Hoa Kỳ cho Con Bạn và Ðưa Con Bạn về Nhà
  1. Chọn một Nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi được Hoa Kỳ công nhận
Xem thêm:   Sinh viên học tiếng Anh và chương trình Stem opt lưu ý

Bước đầu tiên để nhận con nuôi từ Việt Nam là lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi tại Hoa Kỳ đã được công nhận cung cấp dịch vụ nhận con nuôi nước ngoài cho công dân Hoa Kỳ và đã được phía Việt Nam cho phép.

Các nhà cung cấp dịch vụ con nuôi Hoa Kỳ \cho việc nhận con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Dillon International, Inc.

Ðịa chỉ: 7335 S. Lewis Ave., Suite 204 Tulsa, OK 74136. Ðiện thoại: 918.749.4600

Email: info@dillonadopt.com

Trang web: https://www.dillonadopt.com/

Holt International Children Services

Ðịa chỉ: 250 Country Club Road, Eugene, Oregon 97401. Ðiện thoại: 541.687.2202

Email: JessicaP@holtinternational.org

hoặc ThoaB@holtinternational.org

Trang web: www.holtinternational.org

The Alliance for Children, Inc.

Ðịa chỉ: 292 Reservoir Street, Suite 101, Needham, MA 02494. Ðiện thoại: 781.444.7148

E-mail: info@allforchildren.org

Trang web: www.allforchildrenadoption.org

Nhà cung cấp chính của bạn chịu trách nhiệm về:

– Bảo đảm rằng tất cả dịch vụ nhận con nuôi được xác định ở 22 CFR 96.2 được cung cấp phù hợp với luật và quy định hiện hành;

– Giám sát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhà cung cấp được giám sát nào và tuân thủ các yêu cầu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ nhận con nuôi bằng cách sử dụng các nhà cung cấp khác (xem 22 CFR 96.14); và

– Phát triển và thực hiện kế hoạch dịch vụ phù hợp với 22 CFR 96.44.

  1. Nộp đơn với Sở di trú USCIS để đáp ứng các điều kiện phù hợp cho việc nhận con nuôi
Xem thêm:   CBP bỏ đóng dấu nhập cảnh cho du khách đến Mỹ

Ðể nhận con nuôi từ Việt Nam, bạn cần đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và luật di trú của Hoa Kỳ.

  1. Nộp đơn lên các Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để Chọn và Nhận nuôi Con nuôi

Sau khi Sở di trú USCIS xác định bạn hợp lệ và đủ điều kiện để nhận con nuôi thông qua đơn I-800A, phía dịch vụ nhận con nuôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhận con nuôi tại Việt Nam.

Nhận Giấy giới thiệu Trẻ từ Cơ quan Trung ương

Nếu cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều xác định rằng một đứa trẻ đủ điều kiện làm con nuôi và việc nhận con nuôi nước ngoài là vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ đó, thì Cơ quan đặc trách Công ước về con nuôi ở Việt Nam cấp cho bạn một giấy giới thiệu.

Cùng với giấy giới thiệu, cơ quan quản lý con nuôi tại Việt Nam sẽ cung cấp một nghiên cứu cơ bản về con nuôi và các thông tin khác

Trong hầu hết mọi trường hợp bảo lãnh, diện con nuôi khá phức tạp và tốn kém, nên cần có một cơ sở chuyên môn và uy tín đại diện quý vị đáp ứng những thủ tục

Văn phòng Robert Mullins International sẵn sàng hỗ trợ quý vị để xúc tiến các thủ tục cần thiết

LMH