Miền Nam Mến Yêu

//Miền Nam Mến Yêu

I Love S. Vietnam

Miền Nam Mến Yêu (09/05/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, dân sự, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam văn minh và tự do [...]

2020-05-08T15:44:45-05:00September 14th, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (08/29/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, dân sự, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam văn minh và tự do [...]

2019-09-13T00:35:26-05:00September 7th, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (08/15/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, dân sự, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam văn minh và tự do [...]

2019-09-13T00:35:27-05:00August 24th, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (08/01/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, dân sự, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam văn minh và tự do [...]

2019-09-13T00:35:27-05:00August 7th, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (07/25/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, dân sự, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam văn minh và tự do [...]

2019-09-13T00:35:28-05:00August 2nd, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (07/18/2019)

Trước 1975, Sài Gòn có 2 ngôi trường nữ sinh nổi tiếng là Gia Long và Trưng Vương. Tên của hai ngôi trường này đã được đi vào thơ ca, vào âm nhạc... Trường Gia Long được khởi công năm 1913, năm 1915 hoàn tất [...]

2019-09-13T00:35:28-05:00July 26th, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (06/27/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, dân sự, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam hiền hòa và tự do [...]

2019-09-13T00:35:28-05:00July 5th, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (06/20/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, dân sự, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam hiền hòa và tự do [...]

2019-09-13T00:35:29-05:00June 28th, 2019|

Miền Nam Mến Yêu (06/13/2019)

Miền Nam Mến Yêu là những hình ảnh về quân đội, gia đình, đời sống, văn hóa... của miền Nam xưa trước 1975. Mục đích để nhắc nhớ mọi người, nhất là lớp hậu sinh một miền Nam văn minh và tự do thời VNCH. [...]

2019-09-13T00:35:29-05:00June 14th, 2019|

Miền Nam trước 75

Cố thi sĩ Tô Thùy Yên (1938-2019) trong một tiệc cưới ngày 15/4/1972. Từ trái sang, ngược chiều kim đồng hồ: thi sĩ Chinh Yên; thi sĩ Tô Thùy Yên (lúc này đang mang lon Đại úy Tâm Lý Chiến); nhạc sĩ Đỗ Kim [...]

2019-09-13T00:35:29-05:00May 24th, 2019|