Chia sẻ

/Chia sẻ

RÒM – Những câu chuyện WOWY muốn nói

https://www.youtube.com/watch?v=eoeeu_ZV6ws TÂM SỰ CỦA WOWY Đây là những tâm sự của cá nhân Wowy muốn nói lên về Ròm trong quá trình tham gia tranh giải Liên Hoan Phim Quốc Tế tại Hàn Quốc. Ròm đã chính thức giành giải thưởng "Phim hay nhất" [...]

2020-03-21T09:36:24-05:00October 20th, 2019|

Luận tội Tổng thống khó hay dễ?

https://www.youtube.com/watch?v=cfedtaNzMVU Đó là một quá trình bãi nhiệm một quan chức liên bang. Luận tội là một phần của một hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực được nêu trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Nhánh lập pháp có thể dùng biện pháp [...]

2019-09-26T02:54:54-05:00September 26th, 2019|

The extraordinary final test to become a Shaolin Master

https://www.youtube.com/watch?v=Zbow21FKJS4 At the Shaolin Temple in China, a Buddhist warrior monk faces a test that will change the course of his life forever. Discover just what people do for faith in some of the most stunning sacred places on Earth. Sacred Wonders | Series [...]

2019-08-24T19:53:32-05:00August 24th, 2019|