Video: quay lại cảnh người đàn bà cho đứa trẻ uống thuốc ngủ rồi đi ăn xin để lấy tiền tiêm chích ma túy.

Source: Xem mỗi ngày